`n Oorsig oor hoe die Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet no. 60 van 2000), (“die Wet”), die alledaagse bedrywighede van die Wildboer en Professionele Jagter raak. 

Wet nog in sy “kinderskoene”:

Na `n aantal jare is die Wet steeds in sy kinderskoene en het, soos verwag, ook sy deel van kontroversie gehad, soos verpligte vuurwapen kursusse, polisie bevoegdheid, en die plig om alle lisensies, pemitte en magtigings te hernu, 90 dae voordat dit verval.

Die Wet is uniek, omvattend, uitvoerbaar en afdwingbaar in `n moderne eerste wêreld land.

Oorgangsbepalingstydperk vanaf 2005 tot 2009 was gekenmerk deur hof aansoeke:

Die mees ingrypende hofsaak is natuurlik die sogenaamde “2009-SA. Jagters-saak” waar die hof `n interim bevel toegestaan het teen die polisie en beveel het, onder andere, dat sowat 1 miljoen groen-lisensie houers nie gekriminaliseer mag word omdat hulle nie hulle lisensies betyds hernu het nie. Hierdie groen lisensies bly natuurlik geldig totdat daar `n finale hofbevel gemaak word, of wanneer daar `n skikking is tussen die partye in die saak.

Positiewe aspekte:

Daar is egter talle positiewe aspekte deurdat daar nuwe ruimte geskep is deur die Wet, om byvoorbeeld by wyse van lidmaatskap by verskillende polisie geakkrediteerde jag-, sport- en versamelaarsverenigings meer vuurwapens te mag besit, wat tans gesonde wedywering tussen die verenigings daarstel om hulle ledetal op te bou.

Daar is voorsiening vir `n wye spektrum van besighede wat vuurwapens mag lisensiëer, wat insluit die proses van formele akkreditasie van `n entiteit by die polisie met die doel om besigheidsvuurwapens te besit.

Daar is ook beperkte uitkoms vir mense met vorige veroordelings om vuurwapens te besit, met sekere voorwaardes in die Wet.

Vuurwapen eienaarskap as individu sonder dat hy/sy aan `n jag-, sportskiet- of versamelaarsvereniging hoef te behoort:

So `n persoon mag 4 vuurwapens besit, wat 2 handwapens mag insluit vir selfverdediging en geleentheidsportskiet onderskeidelik. Die geweer en haelgeweer mag nie semi-automaties wees nie – artikels 13 en 15 van die Wet.

Buitengewone omstandighede geskep in die Wet vir selfverdediging (soos byvoorbeeld vir self beskerming op plase):

Die Wet maak voorsiening vir die besit van `n beperkte vuurwapen vir selfverdediging wat `n semi-automaties haelgeweer of semi-automatiese geweer insluit – artikel 14 van die Wet.

Aansoekers wat die toegewyde kursus as jagter of sportskut geslaag het by sy vereniging en/of as geakkrediteerde versamelaar verklaar is:

Daar is geen beperking op die besit van die aantal wapens per kaliber nie en besit van “dubbel/dieselfde-kaliber” is ook moontlik soos deur die vereniging ge-endosseer – artikel 16 en 17 van die Wet

Kinders onder die ouderdom van 21 jaar:

Die Wet laat ook vuurwapen eienaarskap in die geval toe en daar is nie `n spesifieke ouderdomsbesperking nie, want dit hang van die minderjarige aansoeker se voog en vereniging waaraan hy behoort se goedkeuring af en hy/sy moet die vuurwapen kursusse-, asook die toegewyde jagter en/of sportskiet kursus by sy vereniging slaag of akkreditasie ontvang by sy versamelaarsvereniging. Ook indien die minderjarige geëmansipeerd is – definisie “dwingende redes” gelees met artikels 16 en 17 van die Wet.

Proffesionele jagter:

`n Persoon wat `n geldige beroepsjagpermit het, uitgereik deur die Departement van Omgewingsake, wat die beroepsjagkursus geslaag het en `n lid is van `n vereniging wat professionele jag bevorder, soos PHASA, mag meer as 4 vuurwapens besit op sy eie naam, sonder om `n toegewyde jagter of toegewyde sportskut verklaar te wees, vir die doeleindes om jagters te vergesel en vuurwapens te verskaf aan hulle in die gebied waar hy/sy `n beroepsjagpermit besit en waar hy/sy `n konsessie het van wildboere om te jag – artikel 16A van die Wet

Formele akkreditasie as `n professionele jagbesigheid by die SAPD:

`n Professionele jagter wat aan al die vereistes voldoen soos hierbo genoem, kan sy besigheid as die “verantwoordelike persoon” daarvan, en die entiteit as jagbesigheid akkrediteer by die polisie en dan besigheidsvuurwapens op die entiteit se naam lisensieer met die doel om hierdie besigheidswapens en ammunisie te verskaf aan ander jagters wat begelei mag word deur `n bevoegde professionele jagter om te jag in die provinsie op wildplase waar die verantwoordelike persoon `n beroepsjagpermit besit – artikels 8, 20 en regulasie 10 van die Wet.

Formele akkreditasie van `n wildsplaas by die SAPD:

Wildsplase wat voldoende omhein is en waar die eienaars lede is van `n instansie wat wildboerdery bevorder, soos byvoorbeeld WRSA, kan hulle plase formeel as besighede akkrediteer ten einde besigheidsvuurwapens op die entiteit se naam te plaas om sodoende aangewend te word om wildboerdery te bevorder – artikels 8, 20 en regulasie 9 van die Wet.

Formele akkreditasie van ander besighede by die SAPD:

Wildsplase met gastehuise wat die toerisme bedryf teiken wat wil spesialiseer deur gidse te verskaf om gaste te voet te begelei in gebiede waar gevaarlike wild voorkom, kan so `n besigheid formeel akkrediteer by die polisie met die doel om die toeriste se hulle veiligheid te verseker waar die gidse geregistreer is by die Field Guide Association van SA. (FGASA).

Ook byvoorbeeld wanneer `n maatskappy lugvervoer verskaf, ook tydens die uitdun van wild, verdoof- en verskuiwing daarvan deur die maatskappy waar vuurwapens nodig is as middele tot die doel.

Ook waar die hoofdoel van die besigheid is om die stroping van renosters te voorkom – bostaande aansoeke almal in terme van artikels 8, 20 en regulasie 11 van die Wet.

Forums gevestig om met Sentrale Vuurwapen Register (‘SVR”) skouers te skuur:

Tans is daar 2 relevante forums wat `n geruime tyd reeds 4-maandeliks met die SVR vergader om oor gemeenskaplike sake te gesels, en wel PHASA wat inskakel by die Jagtersforum en WRSA wat inskakel by HAWASA.

Hierdie forums is die beste manier om die probleme van die industrie bekend te maak aan die SVR bestuur, daar is `n gemoedelikheid tussen die rolspelers en die lede van hierdie assosiasies / verenigings lede bly op hoogte van die nuuste inligting in die bedryf.

Geskryf deur Johan Martin van Bloemfontein, `n spesialis prokureur en die Franchisor van Legally Armed met kantore landwyd. Kontak my by johanmartin@legallyarmed.co.za en 0833 91 81 80. Webblad www.legallyarmed.co.za

Pin It on Pinterest

Shares
Share This