SUID AFRIKAANSE JAGTERS EN WILDBEWARINGS VERENIGING

sajwv-sahgca-bloemfontein

LEON J FOURIE

Posbus 28450
Danhof
9310
E-pos: leonjfourie001@gmail.com
Sel: 0825620995

Beste skiet- en jagvriende

Ek wil jou namens die SAJWV Bloemfontein se Skietkomitee uitnooi na ons tak se Mees Veelsydigeskut kompetisie, Saterdag 15 Oktober 2016. Inskrywingsgeld beloop R100/skut (junior lede – o18: R50/skut).

Hierdie  skietgeleentheid  sal  op  die  Sandveld-tak  se  skietbaan  (Die  Meerkatgat)  net  buite  Soutpan

aangebied word (± 65km buite Bloemfontein). Hierdie beloof om ‘n heerlike dag vir die hele gesin te wees.

Die top 3 skuts gaan die dag elk met ‘n wonderlike prys daar wegstap. Safari & Outdoor, Hinterland asook Amanzi Game Reserve is onder andere van ons borge vir die dag. Ons het ook bykans R5000 se pryse wat deur middel van ‘n trekking uitgedeel gaan word. Elke skut staan dus die kaans om ‘n prys te wen indien sy of haar naam getrek word. Die enigste vereistes om in aanmerking te kom vir ‘n prys:

 • jy moet aan minstens een van die skietaktiwiteite wat aangebied word deelneem,
 • jy moet by die prysuitdeling teenwoordig wees om jou prys op te eis.

Om in aanmerking te kom vir enige van die pryse vir die Mees Veelsydige Skut kompetisie, moet jy aan die President Skietoefening deelneem asook aan minstens 2 van die addisionele 3 skietaktiwiteite wat aangebied  word  (al  die  oefeninge  word  hieronder  in  detail  bespreek).  ‘n  Skut  mag  aan  al  drie  die addisionele skietaktiwiteite deelneem en daarna sal die twee met die hoogste tellings gekies word vir sy/haar finale punt. Die skut met die hoogste totale telling vir sy/haar 3 skietoefeninge sal aangewys word as ons Mees Veelsydigeskut vir 2016.

Daar is egter geen verpligting vir enige persoon om aan al die aktiwiteite deel te neem nie. Jy kan aan slegs een aktiwiteit deelneem indien jy sou wou. Jy sal steeds kwalifiseer vir die prystrekking na afloop van die dag.

Neem asseblief kennis dat ’n skut self verantwoordelik sal wees vir vuurwapens, ammunisie, skietstokke, bipods, windmeters ens. om aan die skietoefeninge deel te kan neem. SAJWV Bloemfontein-tak sal teikens, asook kleie (vir haelgeweer oefening) voorsien.

Die tabelle en skietoefeninge wat aangebied gaan word is:

 1. PRESIDENT SKIETOEFENING

Hierdie oefening bestaan uit die volgende twee skietoefeninge (beide oefeninge moet geskiet word indien jy wil kwalifiseer as Mees Veelsydigeskut);

1.1 VLAKTE TABEL (SPRINGBOK)

 • Vanaf 300 meter word drie skote in 120 sekondes vanuit die lê posisie met beperkte ondersteuning voor en agter geskiet (’n bipod of skietstok mag gebruik word);sajwv-sahgca-bloemfontein-1

 

 • Vanaf 200 meter word drie skote in 120 sekondes vanuit die lê posisie met ondersteuning slegs voor geskiet (’n bipod of skietstok mag gebruik word);sajwv-sahgca-bloemfontein-2

sajwv-sahgca-bloemfontein-2

 • Steeds vanaf  200  meter  word  drie  skote  in  120  sekondes  vanuit  die  sitposisie  met  vrye ondersteuning geskiet (’n bipod of skietstok mag gebruik word);

sajwv-sahgca-bloemfontein-2

Vanaf 100 meter word drie skote in 120 sekondes vanuit die sitposisie sonder enige bykomende ondersteuning geskiet (’n stoeltjie wat in die veld gebruik kan word mag gebruik word asook jou geweerband).

sajwv-sahgca-bloemfontein-2

Kaliber beperking: Enige senterslag kaliber

1.2. BOSVELD TABEL (SEBRA)

 • Vanaf 150 meter word drie skote in 90 sekondes geskiet vanuit die knielposisie met skietstokke, vrye ondersteuning;

sajwv-sahgca-bloemfontein-7

 • Vanaf 100 meter word drie skote in 90 sekondes geskiet vanuit die staanposisie met skietstokke, vrye ondersteuning;sajwv-sahgca-bloemfontein-8Vanaf 50 meter word drie skote in 30 sekondes geskiet vanuit die vryhand staanposisie;Vanaf 50 meter word drie snapskiet skote geskiet vanuit die vryhand staanposisie.

sajwv-sahgca-bloemfontein-9

Kaliber beperking: Minimum kaliber is 6.5mm (.264). Die 25-06 Rem (.257 kaliber) kwalifiseer nie.

 

 1. HANDWAPEN SENTERSLAG POSLIGA

Hierdie skietoefening geld vir senterslag rewolwers en pistole. Daar word vanuit die staande posisie 20 skote op die gegewe Posligateiken geskiet wat op ‘n afstand van 25m van die skietpunt staan. Geen ondersteuning of hulpmiddels mag gebruik word nie. Beide hande mag gebruik word (dubbelhandgreep is toelaatbaar).

Kaliber beperking: Enige senterslag kaliber

 1. RANDSLAG SKIETOEFENING

‘n Totaal van 15 skote word vanuit die volgende posisies geskiet:

 • Vanaf 50 meter word 5 skote geskiet vanuit die vryhand lê posisie sonder enige ondersteuning – ‘n

skietband mag wel gebruik word;

 • Vanaf 25 meter word 5 skote geskiet vanuit die vryhand sitposisie sonder enige ondersteuning – ‘n

skietband mag wel gebruik word;

 • Vanaf 25 meter word 5 skote geskiet uit die vryhand staanposisie sonder enige ondersteuning – ‘n

skietband mag wel gebruik word.

 • ‘n Skut sal ‘n maksimum van 10 proefskote toegelaat word.

Kaliber beperking: Slegs .22LR of .22 Short randslag

 1. FISANT HAELGEWEERSKIETOEFENING

Die Fisantoefening kan slegs as enkelskoot per klei afgehandel word (skuts met enkelloophaelgewere kan dus hier op gelyke voet deelneem). Vir die Fisantoefening word 15 normale kleie gebruik; wat reguit na voor geloods word, en wat op ’n punt van 7 meter reg voor die werper, 3 meter van die grond af moet

trek. ‘n Skut skiet een skoot per klei. Die skut sal 3 skote vanuit 5 verskillende posisie skiet. Die oefening word uit 15 punte getel. Elke gebreekte klei tel 1 punt.

Inskrywings vir hierdie kompetisie sluit Woensdag, 12 Oktober 2016 om 17:00. Maak dus seker dat jy my asseblief persoonlik kontak om jou plek te bespreek.

Daar sal deur die loop van die dag ook heerlike kos beskikbaar wees, so maak seker jy bring ‘n ekstra paar rand saam om jouself te bederf.

Neem asseblief die vrymoedigheid om my te kontak indien jy enige verdere navrae mag hê. Groete.

Leon Fourie.

Sel: 0825620995

Epos: leonjfourie001@gmail.com

Pin It on Pinterest

Shares
Share This