As gevestigde besigheid met 23 kantore landwyd het Legally Armed bewus geword daarvan dat daar ‘n groot behoefte onder wapen eienaars is vir `n stelsel om hulle betyds te herinner wanneer hulle vuurwapen lisensies / sertifkate en/of permitte hernu moet word, volgens Wet, 90 dae voordat dit verval.

Ons het `n aanlyn program ontwerp waar jy self as wapen eienaar, teen ‘n minimale fooi, al jou wapens se lisensies,Legally Armed SMS Reminder Button sertifikate, en / of permitte met dié se verval datums kan gaan registreer. Die stelsel sal jou dan 150 dae voor die betrokke verval datum ‘n e-pos boodskap stuur -, en op 120 dae voor hernuwing ‘n sms, om jou te herinner. Jy as eienaar administreer en het beheer oor jou eie wapen lisensie / sertifkaat en of permit aanlyn registrasie proses in die program.

Ons weet dat die SAPD ook sms’e stuur om bostaande te administreer, maar dit bereik gewoonlik die wapen eienaar, lisensie- / permit houer nadat laasgenoemde reeds verval het. Hier is ‘n geleentheid om die kopseer van die proses vir jou as wapen eienaar weg te neem. Gaan registreer al jou wapen lisensies, sertifkate en/of pemitte nou!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This