SPESIALE NUUSBRIEF: SA JAGTERS HOFAANSOEK EN SAPD APPéL

Laatmiddag op Donderdag verlede week het ek ‘n SMS gestuur om u in te lig dat die Minister van Polisie kennis gegee het van appél na die Grondwethof teen ons hofbeslissing wat Regter Tolmay op Dinsdag, 4 Julie gelewer deur.

Sedert die hofuitspraak, het verskeie dinge gebeur.

Die Hofbevel

Die inhoud van die Hofbevel wat ontvang is, is duidelik en ek het dit opgesom in die nuusbrief wat ek Dinsdagaand uitgestuur het, nl:

  • Artikels 24 en 28 van die Wet op die Beheer van Vuurwapens word ongrondwetlik verklaar.
  • Die Parlement word 18 maande tyd gegun om die wet te wysig om aan die vereistes van grondwetlikheid te voldoen
  • Alle vuurwapenlisensies wat reeds verval het, sowel as die wat nog gaan verval word geag geldig te bly totdat die Grondwethof beslis het oor die grondwetlikheid van die bogenoemde artikels van die Wet.
  • Die Respondent (SAPD) word beveel om die koste van die Applikant te betaal. Dit beteken die Polisie sal ‘n groot deel van die regskoste van SA Jagters moet betaal wanneer die saak afgehandel is.

Kennisgewing van Appèl

Op Donderdagmiddag reeds het die Polisie formeel kennis gegee van hulle voorneme om by die Grondwethof te appelleer. Wat hou dit in?

Die SAPD se appèI skort die implementering van die uitspraak van regter Tolmay op totdat die appèl afgehandel is en die uitspraak bevestig, of dit wysig. Dit plaas ons terug in presies dieselfde posisie waar ons was direk voordat Regter Tolmay die uitspraak gelewer het.

Belofte van die Polisie

Ons het intussen ‘n persverklaring van die Polisie ontvang wat bevestig dat hulle geen individu sal vervolg wat in besit is van ‘n vuurwapen waarvan die lisensie verval het nie en ook dat hulle geen vuurwapens wat reeds ingehandig is omdat die lisensie verval het, sal vernietig nie.

Wat Moet Nou Gebeur?

Ons is nou in ‘n baie interessante posisie. Amptelik moet ‘n appèl na die Appèlhof gerig word (in Bloemfontein) maar in hierdie geval het die SAPD besluit om direk by die Grondwethof te appelleer. Die hofreëls bepaal normaalweg die prosedure wat gevolg moet word, maar dit maak nie voorsiening vir ‘n appèl direk na die Grondwethof nie.

Die reëls van die Grondwethof bepaal dat die Hoofregter moet voorskryf hoe die proses hanteer moet word.

Sou die Hoofregter besluit dat die appèl voortgaan, sal hy die proses voorskryf wat gevolg moet word ten opsigte van hoeveel tyd die Applikant (Minister van Polisie) gegun word om hofdokumente te lewer, sowel as die tyd wat die Respondent (SA Jagters) sou kry om op die Polisie se dokumente te reageer. Eers daarna kan ‘n datum vasgestel word wanneer die appèl aangehoor sal word.

Die Hof is nou in reses tot einde Julie. Dit is onwaarskynlik dat ons enige inligting sal ontvang voor ongeveer middel Augustus 2017.

Onbehoorlike Advies deur Ander Rolspelers

Ons het kennis geneem van die feit dat verskeie ander partye skielik vryelik advies uitdeel aan vuurwapeneienaars ná die hofuitspraak ontvang is. Ek het kommentaar gesien soos “nou is dit nie meer nodig om aansoek te doen vir herlisensiëring nie”, “gaan vra die vuurwapen wat jy ingehandig het terug van die Polisie” en selfs “die optrede van die polisie is minagtend van vuurwapeneienaars maar nie minagting van die hof nie”. Na my mening is advies soos hierdie ongevraag en gevaarlik.

Dit is juis nou noodsaaklik dat lede van SA Jagters moet bewys dat ons gedissiplineerd is en die nodige geduld aan die dag moet lê om op te tree binne die perke van die Wet en die regsproses. Onthou, totdat die laaste uitspraak gelewer is, is hierdie saak nie afgehandel nie. SA Jagters wil eksplisiet nie burgerlike ongehoorsaamheid onder sy lede aanmoedig nie en ons vra dat u asseblief gedissiplineerd moet optree binne die advies wat hieronder gegee word.

SA Jagters se Posisie

Ons wil ons lede soos volg adviseer:

  1. Indien u ‘n vuurwapenlisensie het wat gaan verval, doen asseblief betyds aansoek om die lisensie te hernu. Voltooi die aansoekvorm, voeg die ondersteunende dokumentasie by en handig die aansoek in by u plaaslike AVB soos die wet vereis.
  2. Indien u reeds ‘n vuurwapen waarvan die lisensie verval het by die Polisie ingehandig het, behou die bewyse daarvan en moet asseblief nog nie u vuurwapen gaan terugvra nie. Dit sal nie aan u teruggegee word nie. (Onthou die Polisie het reeds onderneem dat hulle geen vuurwapens wat ingehandig is sal vernietig nie)
  3. Indien u in besit is van ‘n vuurwapen waarvan die lisensie verval het, hou dit veilig in die kluis en moet dit verkieslik nie gebruik nie. (Onthou die Polisie het onderneem om niemand te vervolg wat in besit van sodanige wapen is nie).

Die volledige appél kan hier gelees word.

Die volledige uitspraak kan hier gelees word.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This