fbpx

Die algemene opvatting is dat die proses om ‘n vuurwapenlisensie te bekom baie ingewikkeld is. Gevolglik is mense skrikkerig om vuurwapens aan te koop.

Die proses is in werklikheid relatief eenvoudig.

Voordat jy ‘n vuurwapen in Suid-Afrika kan besit, moet jy eers bevoeg verklaar word deur die SAPD. Die eerste stap is om vuurwapenopleiding te doen by ‘n geakkrediteerde opleidingsentrum. Daar is verskillende eenheidstandaarde – handwapen, geweer, haelgeweer en karabyn (semi-outomaties) – wat voltooi moet word. Sodra jy die opleiding voltooi het, word ‘n sertfikaat aan jou uitgereik vir die eenheidstandaard/e wat jy voltooi het.  Met die sertfikaat/sertifikate doen jy dan aansoek om bevoegdheid by die SAPD.

Sodra jou bevoegdheidsertifikaat deur die SAPD uitgereik is, kan jy ‘n vuurwapen aanskaf. Die bevoegdheidsertfikaat sal aandui vir watter eenheidstandaard jy goedgekeur is. Dit kan net vir handwapen wees of dalk vir al vier eenheidstandaarde, afhangend van watter opleiding jy gedoen het. Indien jy slegs vir handwapen gedoen het, is jy net bevoeg om ‘n handwapen te besit en kan jy dus slegs ‘n handwapen lisensieer.

Legally Armed kan jou bystaan met die hele proses – van die aansoek om bevoegdheid tot die lisensieaansoek en selfs ‘n appèl in die geval van ‘n weiering. Met ons kennis, en met meer as 60 000 tevrede kliënte, weet ons al presies hoe die aansoek moet lyk en ingevolge watter artikel van die wet jou aansoek gedoen moet word.

Ons berei die aansoek voor met inligting en ondersteunende dokumentasie wat die kliënt verskaf, hy/sy teken die aansoek en handig dit dan self by die SAPD in. Die goedkeuringsproses kan in sekere gevalle geruime tyd neem. Daarom is dit belangrik dat aansoekers so spoedig moontlik met die proses begin indien u oorweeg om ‘n vuurwapen aan te skaf.

Eers nadat die aansoek deur die SAPD goedgekeur en die aansoeker sy lisensiekaart gekry het, mag die aansoeker die wapen in sy besit neem om te gebruik.

Bel Legally Armed Standerton by 087 806 3864 vir inligting in verband met vuurwapenlisensiëring.

Hillel Coetzer

Legally Armed Standerton

087 806 3864

standerton@legallyarmed.co.za

 

 

15 + 6 =

Hillel Coetzer

Hillel Coetzer

Legally Armed Standerton

Legally Armed Standerton firearm motivations and applications

Are you a sportshooter, hunter, game farm owner, professional hunter, owner of a security company, private firearm owner or an attorney?

Send e-mail to standerton@legallyarmed.co.za or call 087 806 3864

Pin It on Pinterest

Shares
Share This