fbpx

Hoe werk die vuurwapen lisensiëringsproses?

Die proses vir vuurwapen lisensiȅring word gereeld oorgekompliseer. Vir hierdie rede, en die feit dat die prosesse nie verstaan word nie, is die publiek skrikkerig om vuurwapens aan te koop.

Hier volg ‘n kort opsomming van die bevoegdheid en die lisensiering proses:

Alvorens jy ‘n vuurwapen in Suid Afrika mag besit, moet jy eers bevoeg verklaar word deur die SAPD.  Hiervoor moet jy skriftelik aansoek doen vir die uitreik van `n bevoegdheidsertifkaat vir die tipe wapen wat jy wil aankoop. Eerste stap is egter om eers by ‘n SAPD geakkrediteerde vuurwapen Opleier `n teoretiese en praktiese vuurwapen kursus suksesvol te deurloop ten einde `n vaardigheid sertifikaat te bekom saam met `n Statement of Results, wat dan die voorloper is om te kan aansoek doen om `n relevante SAPD Bevoegdheidsertifikaat.

Hierna word die bevoegdheid  aansoekbundel deur u aan die SAPD oorhandig vir oorweging en goedkeuring.

Na ‘n persoon sy bevoegdheid sertifikaat ontvang het, uitgereik deur die SAPD, kan daar om `n lisensie vir `n wapen aansoek gedoen word en vir die tipe / kategorie bevoegdheidsertifkaat wat uitgereik is.

Legally Armed bied bystand aan kliente met hierdie bevoedheid- en lisensiering aansoek proses. Alhoewel lede van die publiek hierdie proses self kan hanteer, is die kans groter dat hierdie aansoeke moontlik nie sal voldoen aan alle vereistes volgens die Wet nie. Vir hierdie rede is Legally Armed gevestig 15 jaar gelede, om te verseker dat aan alle vereistes voldoen word vir enige tipe vuurwapen aansoeke en self regsaspekte, ingevolge die Wet.

Die kliȅnt handig die aansoek bundel/s in by sy/haar naaste polisie stasie en betaal die voorgeskrewe fooie per aansoek. Ons vergemaklik die inhandigingsproses deur aan u, saam met die voorbereide aansoekbundel/s `n gebruikersvriendelike “stappe by die polisie stasie” skrywe met u vooraf deur te gaan.

Na inhandiging, behoort u dan `n sms boodskap van die polisie te ontvang met `n verwysingsnommer sodra die aansoek/e by die plaaslike polisie geprosesseer is. Ons kan dan na so 90 werksdae namens u opvolg indien die aansoek/e nog nie op daardie stadium goedgekeur is nie.

Eers nadat die betrokke lisensie uitgereik is mag die aansoeker die wapen in sy besit neem.

Kontak gerus Legally Armed Standerton by 087 806 3864 vir enige navrae in verband met vuurwapen lisensiȅring- en motiveringsproses.

Hillel Coetzer
Legally Armed Standerton
087 806 3864
standerton@legallyarmed.co.za

10 + 15 =

Legally Armed Standerton

Legally Armed Standerton serves customers in the towns and districts around Standerton.

As experienced members of the Legally Armed group we offer our clients the opportunity to resolve all firearm related issues and assist with enquiries regarding licensing of any firearm, whether needed for self-defense, hunting, sport shooting or business purposes.

Legally Armed Standerton
087 806 3864
standerton@legallyarmed.co.za

Pin It on Pinterest

Shares
Share This